บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ดาวน์โหลดโปรแกรมต่างๆ
ลำดับโปรแกรมรายละเอียดVersionแก้ไขล่าสุด
1FoxitReader514.0104_enu_Setup.rarโปรแกรมเปิดไฟล์ PDF (Foxit Reader 5.1)5.112/06/2555
2ChromeSetup.exeGoogle Chrome7.011/05/2553
3dotnetfx20.exe.NET Framework 2.0 (ถ้าในเครื่องไม่มีโปรแกรมนี้ให้ติดตั้งโปรแกรมนี้ก่อนติดตั้ง SMK Photo Manager)2.011/10/2553
47zip_465.exeโปรแกรมระเบิดไฟล์สกุล .7z, .ZIP (กรณีเลือก SMKPhotoManager.zip ให้ติดตั้งโปรแกรมนี้ก่อน) 05/11/2553
5SMKPhotoManagerV3.zipโปรแกรม Resize ไฟล์รูปภาพ เพิ่มคุณสมบัติ 1)หมุนรูป 2)ปรับความสว่าง 3)Refresh Drive หลังเสียบ Thumbdrive 4)แสดงวันที่ถ่ายรูป 5)สั่งลบไฟล์เก่าได้ 6)double-click ชื่อ Folder แล้วแสดงชื่อไฟล์ทันที 7)ป้องกัน Error กรณีไปใช้โปรแกรมอื่นแล้วกลับมาใช้โปรแกรมนี้ต่อ 8)ป้องกัน Error กรณีโปรแกรมอ่านเจอไฟล์รูปที่ไม่สมบูรณ์ 9)เพิ่มปุ่มย้อนกลับไป Folder ก่อนหน้า 10)แสดงรูปแบบ Thumbnails 11)Zoom ภาพได้โดย double-click บนภาพ(ต้องใช้โปรแกรม 7zip_465.exe ช่วยระเบิด)3.2.127/12/2554
6SMKPhotoManagerV3.rarโปรแกรม Resize ไฟล์รูปภาพ เพิ่มคุณสมบัติ 1)หมุนรูป 2)ปรับความสว่าง 3)Refresh Drive หลังเสียบ Thumbdrive 4)แสดงวันที่ถ่ายรูป 5)ลบไฟล์เก่าได้ 6)double-click ชื่อ Folder แล้วแสดงชื่อไฟล์ทันที 7)ป้องกัน Error กรณีไปใช้โปรแกรมอื่นแล้วกลับมาใช้โปรแกรมนี้ต่อ 8)ป้องกัน Error กรณีโปรแกรมอ่านเจอไฟล์รูปที่ไม่สมบูรณ์ 9)เพิ่มปุ่มย้อนกลับไป Folder ก่อนหน้า 10)แสดงรูปแบบ Thumbnails 11)Zoom ภาพได้โดย double-click บนภาพ (ต้องใช้โปรแกรม winrar ช่วยระเบิด)3.2.127/12/2554
7Setup TeamViewer 5.pdfคู่มือติดตั้งโปรแกรม TeamViewer 55.003/12/2553
8TeamViewerQS_TH.zipโปรแกรมเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ระยะไกล5.002/12/2553
9คู่มือใช้งานระบบกระจกในเครือสำหรับร้านกระจก.pdfคู่มือการใช้งานระบบร้านกระจก 13/01/2554
10TeamViewer 5.0.7572.exeโปรแกรมเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ระยะไกล5.002/12/2553
11smk_scandoc.rarโปรแกรม Scan เอกสาร (หมายเหตุ-จะต้องลง Driver ของเครื่อง Scanner ก่อนติดตั้งโปรแกรม SMK Scan Document 1.1)1.105/03/2555
12SMKScanDocuments.pdfคู่มือโปรแกรม Scan เอกสารตั้งเบิก1.124/04/2555
13smk_scandocx86.rarโปรแกรม Scan เอกสาร (หมายเหตุ-จะต้องลง Driver ของเครื่อง Scanner ก่อนติดตั้งโปรแกรม SMK Scan Document 1.1) สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ CPU Platform x861.116/05/2555
14AcroReader51_ENU.exeโปรแกรมเปิดไฟล์ PDF (Acrobat Reader 5.1)5.026/07/2549
15PDFCreator-0_9_6_setup.rarโปรแกรมสร้างไฟล์ PDF ในขั้่นตอนการสั่งพิมพ์ (ไม่พิมพ์ออกทาง Printer แต่จะสร้างไฟล์ PDF ขึ้นมาแทน)0.9605/09/2555
16TeamViewerQS_th.exeคู่มือติดตั้งโปรแกรม TeamViewer 5 19/03/2556
17ccsetup401.exeโปรแกรม CCleaner4.0126/08/2556
18คู่มือใช้งาน Garage AppV2.4.3.pdfคู่มือใช้งาน Garage AppV2.4.3 25/01/2559
19คู่มือการติดตั้ง Garage App ผ่าน Play Store.pdfคู่มือการติดตั้ง Garage App ผ่าน Play Store 01/02/2559
20คู่มือโต้ตอบระหว่าง อู่ กับ SMK.pdfคู่มือโต้ตอบระหว่าง อู่ กับ SMK 21/09/2559