บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)
313 ถนนศรีนครินทร์ หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ โทร 0-2378-7000
Sign In | :
User ID :
Password :
   

คำแนะนำ (ซ่อน)

  • หมายเหตุ คำแนะนำนี้ สำหรับตัวแทนทั่วไป ยกเว้น ธกส.news2
  • เนื่องจากมีการลดปุ่มสั่งพิมพ์กรมธรรม์เหลือ 1 ปุ่ม ตัวแทน สามารถสั่งพิมพ์กรมธรรม์ด้วย ปุ่มสั่งพิมพ์กรมธรรม์(สีเขียว) ซึ่งขั้นตอนการสั่งพิมพ์จะมีการทำงานเหมือนสั่งพิมพ์แบบ pdf.
  • แนะนำใช้โปรแกรม Google Chrome และติดตั้ง Barcode Fonts ตามคู่มือหน้าที่ 6-7 ก่อนสั่งพิมพ์กรมธรรม์ พ.ร.บ.แบบ A4
  • กรณีพนักงาน Login เข้าใช้งานระบบ SMKPO พนักงานต้อง ลบ AG1- ออกแล้วค่อยใส่ UserID และ Password
  • กรณีต้องการยกเลิกกรมธรรม์เพื่อออกเลขใหม่ ให้เข้าข้อ 1.7 เพื่อบันทึกแจ้งยกเลิก หลังจากนั้นสามารถบันทึกกรมธรรม์เลขใหม่ได้ ตัวแทนจะต้องนำส่งกรมธรรม์ตัวจริงที่แจ้งยกเลิกผ่านระบบ SMKPO ให้หน่วยงานสลักหลัง แผนกผลิตกรมธรรม์ เพื่อทำการยกเลิกในระบบงาน DL200 ต่อ
  • มีปัญหาเกี่ยวกับระบบเว็บ SMKPO กรุณาติดต่อแผนก Helpdesk 02-3787000 ต่อ 8823,8824,8825

  • ลิ้งค์และโซเชี่ยล
    Copyright © 2007 Syn Mun Kong Insurance Public Co.,Ltd. All Rights Reserved.(Release 2.22)